44010076 - 44011673

تکالیف

تکالیف دبستان پسرانه امید ایران 

 سایت امید ایران هر روز با ارائه  تکالیف دانش آموزان در خدمت شما عزیزان خواهد بود . با ما همراه باشید

با تشکر از شما 


  

 

چهارشنبه 26 دی ماه 

 

 اول الف 

زبان خانم رحمتی شنبه ۲۹ دی امتحان پایان ترم زبان

 

اول ب

پیک ادینه حل شود 

سرمشق= جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید 

از روی درس( و )دیکته شب روخوانی واز (و) جمله ابتدایی رونویسی شود

 

دوم الف و ب 

زبان خانم رحمتی چهارشنبه ۳بهمن امتحان پایان ترم

 

سوم الف 

پیک ادینه حل شود

ازمون قران و هدیه 

املا از درس نویسنده بزرگ

 

سوم ب

ازمون هدیه از اول تا ص۶۵

ازمون قران از اول تا ص ۷۵

زبان خانم رحمتی: سه شنبه ۲بهمن امتحان پایان ترم زبان دارید 

زبان خانم پورمحمد :از لغات سخت درس ۴/۱۰/۱۱/۴۰/۴۱ یک خط نوشته شود

 

چهارم الف 

یکبار از روی درس اتفاق ساده با خط خوش بنویسید 

۲۰ کلمه سه نقطه ای از درس فرمانده دلها پیداکنید و بنوییید 

۵ضرب و ۵تقسیم بنویسید و با دقت حل کنید (حتما با رابطه درستی و راه حل)

نقاله و گونیا حتما همراه داشته باشید

 

چهارم ب

پیک ادینه حل شود با جواب درست 

مطالعات درس ۱۳ پرسیده میشود 

علوم اسمان در شب پرسیده میشود 

زبان خانم رحمتی: سه شنبه ۲ بهمن امتحان پایان ترم زبان

 

پنجم الف 

کتاب اندیشمند ریاضی درس ۴و۵ حل شود

فارسی درس ۱۰ و ۱۱ پرسیده شود 

درس ۱۲ (ازاد) نوشته شود

 

پنجم ب 

پیک ادینه شماره ۱۵ با دقت و کامل حل شود

ازمون اجتماعی درس ۸تا ۱۱ گرفاع میشود 

تمرین های داده شده در دفتر ریاضی حل شود

زبان خانم  پور محمد: شنبه امتحان پایان ترم زبان دارید تکالیف قبلی کامل شود 

زبان خانم رحمتی : شنبه امتحان پایان ترم زبان تا اخر درس ۷ (۲۹)دی

 

ششم الف و ب 

زبان خانم رحمتی: سه شنبه: ۲ بهمن امتحان پایان ترم زبان دارید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا مدارس امید ایران ؟

یش دبستان و دبستان امید ایران برنامه ­های خود را در راستای رسالت دوره­ ی آموزش ابتدایی تدوین نموده که سرلوحه­ ی آن آموزش برنامه­ های اعتقادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی، هنری زیستی، بهداشتی و مهارت­ های زندگی فردی و اجتماعی است که در کلیه­ ی برنامه ­ها مد نظر گرفته شده است.

ارتباط با ما

بزرگراه ستاری، پیامبر غربی، بلوار مطهری، کوچه پنجم شرقی، پلاک 14

info@omid-iran.ir

44010076 - 44011673

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید