44078623-44075031-44612062

فوق برنامه - ورزش

 

در رابطه با ورزش دانش آموزان در مقاطع پیش دبستان تا ششم می توان فیزیک آناتومی بدن دختران را در سن کودکی و خردسالی که سن رشد و بلوغ است،بررسی کردو ورزش هایی مانند ژیمیناستیک ،باله ،پیلاتس،آمادگی جسمانی و.. و ترکیبی از این ورزش ها و با کار روی انعطاف و قدرت ،هماهنگی و تعادل را تقویت کرد.هدف از این نوع ورزش ها در دختران و در سنین بپایین ،پیشگیری از ناهنجاری های مختلف در جوانی می باشد.رشد صحیح و اندام مناسب و در دختران بسیارحائز اهمیت است،که باید مورد توجه قرار گیرد . با ورزش مناسب و تغذیه کافی می توان به شرایط ایده آل بدنی رسید.

پیش دبستان  و اول  : حرکات پایه و انتقالی - پرش و تقویت عضلات دست و پا -هماهنگی عصب و عضله

پایه دوم : بازی های ورزشی تلفیقی که شامل فعالیت های جسمانی بازیگونه برنامه ریزی و سازماندهی شده است . که از در هم آمیخته شدن دو یا چند فعالیت ذهنی و جسمی تشکی ل شده است .

پایه سوم : علاوه بر آموزش حرکات پایه - آموزش مهرت های بنیادی ورزشی و توسعه سازی و فعالیت های بدنی - و آموزش و آشنایی با بازی های بومی و همچنین آموزش ابتدایی بدمینتون

پایه چهارم : آموزش مهارت های پایه ورزشی - آمادگی جسمانی و حرکتی - آشنایی با حرکات صحیح بدنی و آموزش ابتدایی والیبال و بدمینتون و طناب زنی

پایه پنجم : آموزش حرکات پایه و وضعیت درست بدنی - شناخت رشته های مختلف ورزشی - مهارت های بنیادی و ورزشی( مقدمات مهارت های بدمینتون - مقدمات مهارت های بسکتبال - مقدمات مهارت های والیبال )

پایه ششم : آموزش حرکات پایه و آمادگی جسمانی و وضعیت درست بدنی و شناخت رشته های مختلف ورزشی ( آموزش مهارت های بدمینتون - بسکتبال - والیبال - هندبال )

 

  چرا مدارس امید ایران ؟

یش دبستان و دبستان امید ایران برنامه ­های خود را در راستای رسالت دوره­ ی آموزش ابتدایی تدوین نموده که سرلوحه­ ی آن آموزش برنامه­ های اعتقادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی، هنری زیستی، بهداشتی و مهارت­ های زندگی فردی و اجتماعی است که در کلیه­ ی برنامه ­ها مد نظر گرفته شده است.

ارتباط با ما

جنت آباد جنوبی کوچه سوم غربی پلاک 1

info@omid-iran.ir

44078623

44075031

44612062

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید