Smaller Default Larger


اختلالات یادگیری دردانش آموزان

کودکانی که دچار اختلالات یادگیری هستند را نمی توان درشمار کودکان استثنایی محسوب کرد

 چرا که کودکانی که دارای اختلال هستند ممکن است به لحاظ هوشی ازکودکان معمولی بیشتر یا هم سطح آنها باشند

   وهیچ مشکلی به لحاظ جسمی یا مغزی و یا گوشی و بینایی نداشته باشند .

.

شیوع اختلالات یادگیری دربین دانش آموزان زیاد است بین 13 الی 12 درصد از دانش آموزان دچار اختلالات

 یادگیری هستند که ممکن است این سوال پیش آید آیا می توان اختلالات یادگیری رادرمان کرد؟ جواب البته وصد البته

نه است چون که کسانی مانند انیشتن ویا ادیسون دچار اختلالاتی بوده اندو دیده شد این اشخاص چه نوابغی بوده وچه

خدمات بزرگی را برای جامعه بشزیت انجام داده اند.

اختلالات یادگیری هم به لحاظ فردی وهم به لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارای زیان هایی می باشد

مثلا به لحاظ اقتصادی در یک آمارگیری سال 1378 در مقطع ابتدایی حدود یک میلیون و 432 هزار نفر مردودی

وجود داشته است که به لحاظ اقتصادی حدود 85 میلیارد تومان برای آموزش وپرورش خسارت داشته است . به

لحاظ فردی باعث کاهش عزت نفس و همین کاهش عزت نفس سبب افسردگی و پرخاشگری خواهد شد .

ما می توانیم با آموزش معلمان به شکل خوشه ای این اختلالات را درمان کنیم .

آموزش خوشه ای : به این ترتیب مثلا ده معلم آموزش دیده می شوند و بعد آن ده معلم ده نفر

دیگر و همینطور می توان تمام معلمان را متخصص درمان اختلالات نمود .

اختلالات به شکل های مختلف : مثلا اختلال در ریاضی – اختلال در خواندن – اختلال در دیکته

مثلا اگر اختلال در دیکته باشد می توان به وارونه نویسی یا بر عکس نوشتن – یا جا بجایی نقطه و یا

حساسیت شنوایی  یا فشار دادن مداد و یا عدم هماهنگی هنگام نوشتن اشاره کرد .

برخی از این مشکلات را با بازی کردن ویا تقویت حافظه – شنوایی و دیداری می توان حل کرد .

تقسیم بندی اختلالات یادگیری :

        1 ) ممکن است اختلالات مربوط به اختلال در خواندن – اختلال در ریاضی – اختلال در علوم و یا نوشتن .

        2 ) تقسیم بندی بر اساس فرایند روانی و مربوط به اختلال کلامی و یا حافظه باشد .

نیازمند است با آگاهی از نظرات دانشمندانی مانند دکتر لوسن و یا دکتر گتمن و افراد سرشناس دیگر به درمان آنها

بپردازیم . بهتر است از ابزارهایی استفاده کنیم که ساده و قابل دسترسی حتی در روستاها باشد و کودک میل با کار

کردن با آن را داشته باشد .

برای درمان اختلالات یادگیری گام های متعددی بر داشته شده است :

    1 ) انگیزه : خیلی مهم است . آیا انگیزه کافی هست یا نه خیلی بعنوان شغل یا کار (حرفه) به آن نگاه می کنند

درصورتی اگر انگیزه کافی بعنوان دوست داشتن و عشق ورزیدن نباشد ممکن است ثمره کافی نداشته باشد پس

انگیزه اولین ومهمترین فاکتور می باشد .

      2 ) ارتباط : منظور ارتباط خوب خوب جه با کودک چه با والدین او زیرا ممکن است کودک به لحاظ اختلال در

فشار باشد و والدین هم نگران . ما با داشتن ارتباط خوب خوب می توانیم اضطراب و استرس آنها را تسکین دهیم این

 ارتباط با گوش دادن خوب – رعایت کردن مهارتهای گوش دادن – سکوت کامل موقع حرف زدن کودک یا والدین –

درک او یا (مشکل او) – بعد پرسشنامه 50 سوالی از شخصیت کودک و کار گروهی – تشخیص گذاری و راهبر

 درمانی – سر انجام با کودک مصاحبه می کنیم . مصاحبه باید خیلی صمیمانه باشد و خیلی افقی به طوری که سر ما

به سر کودک نزدیک باشد . در یک ارتباط کاملا افقی به وی بفهمانیم همچنان که او در یک چیز ضعف دارد ما هم

ضعف داریم مثلا درمانگر بگوید من در بینایی ضعف داشتم و از ابزاری مانند عینک استفاده می کنم و کودک متوجه

شود او هم می تواند از ابزاری استفاده نماید .

      

       و با این تمرینات کمتر از 15 دقیقه (چون تمرین زیاد باعث اشباع می شود) پس از تمرینات کم شروع کنیم و به

کار درمان بپردازیم و بعد ازدو یا سه هفته کار خود و کودک را ارزیابی نماییم