Smaller Default Larger

نظرسنجی

والدین گرامی نظرات و پیشنهادهای خود و میزان رضایتمندی از فعالیت های دبستان را در خصوص مسائل آموزشی و دیگر موارد بیان کنید با تشکر
نظرات و یا انتقادات خود را برای ما ارسال کنید
Invalid Input

عملکرد کلی در خصوص آموزش
Invalid Input

رضایتمندی از نحوه خدمات ویژه دبستان
Invalid Input