Smaller Default Larger

نکات روانشناسی

ناتوانی های یادگیری ممکن است  برای کودکان بسیار ناامیدکننده  باشد. تصور کنید که کودک با مشکلی روبروست که تمام دوستان او به سهولت از کنار آن می گذرند.

کودک در کلاس درس نگران است و احساس شرم می کند و تلاش می کند تا بتواند توانایی خود را نشان دهد . این موضوع برای  کودکان تیز هوش بسیار غیر عادی و ناامیدکننده تر است.

کودکان و نوجوانان با ناتوانی های یادگیری ممکن است در ابراز احساسات خود با مشکل مواجه شوند.آنان تا حدودی در نشانه های غیر کلامی از دیگران ضعیف ترند.که این موضوع می تواند  به ایجاد  مشکل در درس خواندن و یا  با همسالان آنها منجر شود.

شما  به عنوان یک پدر و مادر، می توانید در این زمینه تاثیر بسیار زیادی داشته باشید. مهارت های اجتماعی و عاطفی از  شاخص ترین معیارهای  موفقیت برای همه کودکان وخصوصا بچه ها ی  می باشد .

مهارت های تحصیلی مهمتر از هر چیز دیگری است.، که موجب موفقیت وشادی آنها بصورت  دائمی است.

ناتوانی های یادگیری، و چالش های همراه آن، می تواند منجر  به کاهش عزت نفس ، انزوا، و مشکلات رفتاری شود، اما شما لازم نیست کار خاصی بکنید و می توانید با حمایت قوی کودکان با ناتوانی های یادگیری ،به آنان کمک کنید.تا بتوانند توانمندیهای خود را بیان کنند و نا امیدی را از خود دور سازند، ومشکلات را به چالش بکشند(بر مشکلات غلبه کنند). شما می توانید با ایجاد زمینه های  لازم برای رشد کودک نه تنها در موفقیتهای تحصیلی بلکه در ایجاد عادات  و احساسات خوب به او کمک کنید. وزمینه  را برای رسیدن به  موفقیت در همه مراحل زندگی وی  فراهم کنید.

راههای کمک به یک کودک با ناتوانی های یادگیری

همه کودکان هر دوحالت نشاط و خستگی را دارند. اما ممکن است چنین بنظر برسد که کودک        ld شما مشکل خاصی دارد. شما ممکن است برخی از نا امیدی ها را در کودک خود مشاهده و تجربه کرده باشید. و آن را زمانی می توانید مشاهده کنید که کودک ، بدون نیاز به راهنمایی شما بخواهد یک کار دشواری را انجام دهد .

پس از اینکه به وجود مشکلات ویژه یادگیری فرزند خود پی بردید، خواهید توانست  علائم مشکلات خانه و مدرسه را بشناسید. مطمئنا شما  می توانید با پدر و مادر سایر کودکانی که مشکلات مشابه با کودکتان را دارند در ارتباط باشید واز دانش و حمایت عاطفی آنان بهره مند شوید.  

اگرمی خواهید به مهارت های اجتماعی و عاطفی  قوی دست یابید که بتواند در از بین بردن استرس بشما کمک کند ،شما می توانید به  خودتان ودیگران کمک کنید، که  احساس خوبی داشته باشند.